Física

 • Presentació
 • Programa
 • Perfil dels candidats/es
 • Procés de selecció
 • Calendari del curs
 • Centres de recerca
 • Inscripcions

Presentació

El curs de Física del programa Bojos per la ciència de la Fundació Catalunya La Pedrera és un curs desenvolupat conjuntament per l'Institut de Física d'Altes Energies (IFAE) i l'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2). El projecte compta amb la col·laboració de l'Institut de Ciències de l'Espai (ICE-CSIC/IEEC), el Sincrotró ALBA i MónNatura Pirineus. Per a la segona edició, s'afegeixen també la Universitat Autònoma de Barcelona, l'Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) i l'Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB).

Es tracta d'un curs d'un any de durada dirigit als estudiants del 1r curs de Batxillerat amb especial interès i talent per la Física. L’objectiu bàsic d’aquest projecte és fomentar la vocació científica d’aquests joves i en especial el seu entusiasme per la física. El curs consta de 16 sessions, en dissabtes al matí l’any natural 2018.Les sessions es realitzen en espais de diferents centres catalans de recerca en Física. En algunes de les sessions l’alumnat pot trobar idees i propostes per al seu Treball de Recerca de Batxillerat que podrà dur a terme, si és el cas, amb el suport del professorat del curs.

Què vol dir fer recerca en física? No només hi ha una resposta i en el curs de Física del programa Bojos per la ciència veurem tot un seguit de projectes que estan a la frontera de la recerca i així entendrem com és el dia a dia de la recerca d’un físic. Estudiar l’estructura de l’Univers i l’estructura de la matèria, entendre la física quàntica i posar-la al servei de les comunicacions, desenvolupar sensors amb nous materials i fabricar detectors que es fan servir als acceleradors de partícules, analitzar els processos caòtics de la natura i aprendre a dominar la llum i trobar-ne noves aplicacions.

La feina dels investigadors en física va des del més petit fins al més gran, de les partícules als àtoms i fins al Cosmos sencer. En aquest curs, podrem experimentar aquestes diverses branques de la Física i així tenir una idea més propera de com és realment aquesta recerca. I no ens oblidem de la tecnologia. La física experimental i aplicada està molt lligada al desenvolupament de noves tecnologies que no només serveixen per estudiar amb detall el que ens envolta, sinó també a fer avançar la societat.

En aquest curs trobaràs els temes que sabem que t’interessen: la quàntica, la cosmologia, la matèria, les partícules,... Veuràs el experiments científics més grans i les aplicacions més innovadores. Però si una cosa volem que aprenguis amb aquest programa és a començar a pensar com un físic. Perquè veuràs que uns i altres - teòrics i experimentals, aplicats o fonamentals - fem coses molt diferents, però hi ha una cosa que ens uneix: tots volem explicar el que ens envolta a partir d’uns principis simples. Això és el que defineix a l’autèntic boig per la física.

Web

Perfil dels candidats/es

 • Alumnat de 1r de Batxillerat en la modalitat de Ciències i/o Tecnologia durant el curs 2017/2018.

 • Estudiar en un centre de secundària de Catalunya, ja sigui públic, privat o concertat.

 • Mostrar especial motivació, interès i curiositat per la recerca experimental i teòrica en física i també en les seves aplicacions.

 • Tenir un bon expedient acadèmic.

 • Mostrar bones habilitats interpersonals i de comunicació.

 • Tenir un bon nivell d’anglès oral i escrit.

 • Mostrar il·lusió en participar i compromís per aprofitar les oportunitats que ofereix el programa Bojos per la ciència durant el curs 2017/2018.

 • No estar realitzant cap altre curs de Bojos per la ciència durant el mateix període.

Procés de selecció

 • Totes les candidatures rebudes seran avaluades individualment. Per a la selecció es valorarà la informació i documentació online del formulari d’inscripció, que inclou:

  • Carta de motivació.

  • Expedient acadèmic.

  • Les dues recomanacions confidencials del centre.

  • La motivació i les ganes de participar en experiències de recerca científica.

 • Els candidats que superin la primera fase de selecció passaran a la fase d’entrevistes personals, que tindran lloc del 24 d’octubre al 12 de novembre de 2017.

 • La selecció final es comunicarà a partir del 27 de novembre de 2017.

 • Un total de 24 estudiants seran seleccionats per a participar al curs de Física del programa Bojos per la ciència.

 • Totes les comunicacions es faran via correu electrònic.

 • La resolució del tribunal de selecció és inapel·lable.

Calendari del curs

Calendari 2018

Data

Horari

Títol sessió

Centre recerca/ institució

27/01/2018

10-14h

La física de partícules al detector ATLAS de l’LHC

Institut de Física d'Altes Energies (IFAE)

03/02/2018

10-14h

Treballant amb electrons

Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2)

17/02/2018

10-14h

Caos i Complexitat a la Natura

Grup de Física Estadística. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

03/03/2018

10-14h

El paper dels sensors i sensors de paper

Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2)

17/03/2018

10-14h

Cosmologia observacional

Institut de Física d'Altes Energies (IFAE)

07/04/2018

10-14h

Visita al Sincrotró ALBA

ALBA

05/05/2018

10-14h

L'aigua sobre les superfícies nanoestructurades​

Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2)

12/05/2018

10-14h

L’astrofísica amb dades dels telescopis MAGIC de la Palma

Institut de Física d'Altes Energies (IFAE)

19/05/2018

10-14h

Tecnologies de detecció de partícules

Institut de Física d'Altes Energies (IFAE)

2/06/2018

10-14h

Del BIT al QUBIT: Criptografia Quàntica i el test de Bell

Grup d'Informació Quàntica GIQ. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

09/06/2018

10-14h

Nanomaterials: del laboratori al carrer

Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB)

15/09/2018

10-14h

De la física elemental a les Smart Cities

Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2)

29/09/2018

10-14h

El fenomen trivial no existeix

Grup d'Òptica. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

06/10/2017

10-14h

Descobreix el poder de la fotònica

Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)

17/11/2018

18/11/2018

Tot el cap de setmana

Anàlisi d’observacions Astronòmiques

MónNatura Pirineus (Planes de Son)

Inscripcions

 • El límit de candidatures que pot presentar cada centre educatiu és de tres (si el centre educatiu té quatre línies o més de Batxillerat cal contactar amb nosaltres prèviament).

 • Per a la consideració de les candidatures és imprescindible:

  • La tramesa online del formulari d’autorització amb les dades del pare/mare o tutor legal.

  • La tramesa online del formulari d’inscripció que ha d’omplir el candidat/a.

  • La recomanació confidencial online del professor/a de la modalitat de Ciències i/o Tecnologia.

  • La recomanació confidencial online del tutor/a, cap d’estudis o director/a del centre.

 • Les candidatures que no aportin tota la documentació online sol·licitada quedaran excloses del procés de selecció.

 • L’enviament del formulari de sol·licitud no garanteix l’entrada directa a Bojos per la ciència. Totes les candidatures presentades formaran part d’un procés de selecció.

Els estudiants interessats en aquest curs poden iniciar el procés d'inscripció a la web del curs

La data límit d'inscripció és el 30 d'octubre de 2017

 

Preu del curs

 • Cada estudiants seleccionat farà l’aportació de 180 euros en concepte d’inscripció al curs de Física del programa Bojos per la ciència. Les despeses de l’acció formativa en sí corren a càrrec de la Fundació Catalunya La Pedrera.

 • Cada estudiant haurà d’abonar la quantitat corresponent al compte bancari de la Fundació Catalunya La Pedrera:

  • Tramitació: Ingrés o transferència bancària.

  • Número de compte: ES65 0081 0556 7900 0190 7396 (Banc Sabadell).

  • Concepte: BXC18 + nom i cognom (de l’alumne) + DNI

  • Terminis: cal fer el pagament abans de l’11 de desembre de 2017 i enviar el comprovant de l’ingrés a coneixement@fcatalunyalapedrera.com.

 • El pagament s’haurà de dur a terme abans de l’11 de desembre de 2017 un cop s’hagi conclòs la selecció de candidatures. Els candidats que no facin el pagament dins el termini establert seran exclosos del programa.

 • El programa Bojos per la ciència basa el procés de selecció en les qualitats dels candidats. La Fundació Catalunya La Pedrera està compromesa a donar oportunitats als joves i no deixarà cap alumne seleccionat fora del programa Bojos per la ciència per raons econòmiques. Per això, estudiarà la concessió de beques als candidats que justifiquin, mitjançant l’aportació de documentació, no poder fer front a l’import de matriculació. Per a la sol·licitud de beques contacteu amb nosaltres.