Bases del Programa

Inscripcions

 • El límit de candidatures que pot presentar cada centre educatiu per cada curs que ofereix el programa Bojos per la ciència és de tres (per aquells centres educatius que tinguin 3 línies o menys de batxillerat). Per exemple, si teniu 4 estudiants interessats en el curs de Bioenginyeria, només es podran presentar 3 alumnes al curs de Bioenginyeria. No obstant, altres 3 alumnes del vostre centre (siguin els mateixos alumnes interessats en Bioenginyeria o uns altres) es podran presentar a Física, altres 3 a Química, i així successivament. 

 • Si el centre educatiu té 4 línies o més de batxillerat cal que contactacteu amb nosaltres prèviament.

 • Per a la consideració de les candidatures és imprescindible:​

  • La tramesa online del formulari d’autorització amb les dades del pare/mare o tutor legal.
  • La tramesa online del formulari d’inscripció que ha d’omplir el candidat/a.
  • La recomanació confidencial online del professor/a de la modalitat de Ciències i Tecnologia (pel curs d’economia, veure la pàgina web del curs).
  • La recomanació confidencial online del tutor/a, cap d’estudis o director/a del centre.
 • Les candidatures que no aportin tota la documentació online sol·licitada quedaran excloses del procés de selecció.

 • L’enviament del formulari de sol·licitud no garanteix l’entrada directa a Bojos per la ciència. Totes les candidatures presentades formaran part d’un procés de selecció.

 • La data límit d'inscripció a tots els cursos de Bojos per la ciència és el 25 d'octubre 2018.

Veure les Preguntes freqüents, si teniu dubtes.

 

Procés de selecció

 • Totes les candidatures rebudes seran avaluades individualment. Per a la selecció es valorarà la informació i documentació online del formulari d’inscripció, que inclou:

  • Carta de motivació.

  • Expedient acadèmic.

  • Les dues recomanacions confidencials del centre educatiu.

  •  La motivació i les ganes de participar en experiències de recerca científica.

 • Els candidats que superin la primera fase de selecció i siguin preseleccionats passaran a la fase d’entrevistes personals, que tindrà lloc fins al 22 de novembre de 2018.
 • La selecció final es comunicarà a partir del 26 de novembre de 2018.

 • El total d’estudiants seleccionats entre totes les candidatures presentades és específic de cada curs del programa Bojos per la ciència.

 • Totes les comunicacions es faran via correu electrònic.

 • La resolució del tribunal de selecció és inapel·lable.

 

Cost del programa

 • Cada estudiants seleccionat farà l’aportació del següent import en concepte d’inscripció:

  • 100 euros, per a la participació al curs d’economia de Bojos per la ciència.

  • 150 euros, per a la participació als següents cursos de Bojos per la ciència: biomedicina, química, bioquímica, bioenginyeria, matemàtiques, natura, salut i alimentació, noves tecnologies.

  • 180 euros, per a la participació al curs de física de Bojos per la ciència.

 • Les despeses de l’acció formativa en sí corren a càrrec de la Fundació Catalunya La Pedrera.

 • Cada estudiant haurà d’abonar la quantitat corresponent al compte bancari de la Fundació Catalunya La Pedrera:

  • Tramitació: Ingrés o transferència bancària.

  • Número de compte: ES65 0081 0556 7900 0190 7396 (Banc Sabadell).

  • Concepte: BXC18 + nom i cognom (de l’alumne) + DNI

  • Terminis: cal fer el pagament abans del 10 de desembre de 2018 i enviar el comprovant de l’ingrés a coneixement@fcatalunyalapedrera.com.

 • El pagament s’haurà de dur a terme abans del 10 de desembre de 2018 un cop s’hagi conclòs la selecció de candidatures. Els candidats que no facin el pagament dins el termini establert seran exclosos del programa.

 • El programa Bojos per la ciència basa el procés de selecció en les qualitats dels candidats.

 • La Fundació Catalunya La Pedrera està compromesa a donar oportunitats als joves i no deixarà cap alumne seleccionat fora del programa Bojos per la ciència per raons econòmiques. Per això, estudiarà la concessió de beques als candidats que justifiquin, mitjançant l’aportació de documentació, no poder fer front a l’import de matriculació. Per a la sol·licitud de beques contacteu amb nosaltres.

 • Qualsevol dubte respecte al pagament, cal contactar amb coneixement@fcatalunyalapedrera.com.

 

Dades

 • En el cas de les candidatures seleccionades:

  • Les dades facilitades en el formulari d’inscripció es faran servir per a gestionar la participació dels candidats durant el programa Bojos per la ciència 2017/2018.

  • Les dades de contacte es faran servir també per a facilitar informació de programes i accions de la Fundació Catalunya La Pedrera que puguin ser d’interès per al participant, professors i tutors.

  • Les dades dels seleccionats que causin baixa del programa seran destruïdes.

 • En el cas de les candidatures no seleccionades:

  • Les dades de contacte facilitades en el formulari es guardaran durant 12 mesos i es faran servir per a facilitar informació de programes i accions de la Fundació Catalunya La Pedrera que puguin ser d’interès per al sol·licitant.

La presentació a la convocatòria suposa l’acceptació d’aquestes bases. Qualsevol aspecte que no hi sigui previst serà resolt per la Fundació Catalunya La Pedrera.

 

Documents